Vežbe sveća i plug

 Vežba sveća
Sveća je jedna od najpoznatijih vežbi koja se izvodi po svim rekreativnim i fiskulturnim dvoranama. U početku se može uraditi njena lakša varijanta tzv. kriva sveča u k-joj su noge nagnute iznad glave, a kolana i stopala olabavijena. Poza je uspela ako se ima osećaj da se u njoj može dugo ostati bez napora. To je i relaksirajuća poza koju treba primeniti u slučaju većeg zamora, posle dužeg stajanja ili hodanja.
Za pravu sveću treba malo više napora: nastojati da su noge i leđa do ramena u vertikalnoj liniji, a brada da dodiruje grudnu kost. Da bi se lakše postigla i održala prava linija tela, treba laktove što više približiti jedan drugom. U krajnjoj pozi ne treba ostati duže od 5 minuta ni kada se izvodi uzastopno više varijanti.

 Sveća ima više varijanti od kojih su teže one bez podu-piranja rukama, a njih je moguće izvesti samo ako je prethodno dobro savladana prava sveća. U sveći bez oslonca ne treba ostati više od pola minuta.

Kakva je korist od vežbe sveća? 
Obrnut položaj tela ima posebno dejstvo na čovečji organizam pri čemu je najznačajnije: podsticaj funkcionisanja štitaste žlezde i poboljšanje krvotoka. Tiroideja je odlučujući faktor u pravilnom razvoju tela, u regulaciji metabolizma i za harmonizovanje psihičkog stanja. Njen poremećaj dovodi do niza posledica od vitalnog značaja za čoveka. Usporavanjenn krvotoka, stagnirajuća krv u donjim delovima tela onemogućava njihovu dovoljnu ishranu — noge postaju trome i teške, katkad se stvaraju i proširene vene, a digestivni organi gube svoju efikasnost. Sveća povoljno utiče na vid i sluh, a naročito je dobra za kožu lica — daje mu svežu boju i otklanja bore. Blagotvorna je i za disajne organe, a redovnim praktikovanjem otklanja migrenu i nesanicu. Osobe koje imaju slabo srce, znatno povišen ili snižen krvni pritisak, smetnje u vratnom delu kičme, ne smeju izvoditi ovu vežbu. Uopšte, treba biti oprezan pri izvođenju sveće: ne odizati se nagio i ne ostajati prekomerno u krajnjoj pozi.

Za punije osobe malo je teža vežba tzv. plug.
Iz ležećeg položaja, odupirući se rukama o pod, prebaciti noge preko glave tako da prsti dodirnu pod. U početku se rukama mogu malo podupirati leđa. Pri povratku u početni, ležeći položaj, noge treba što sporije spuštati na pod kako bi što više jačali leđni, trbušni i butni mišići.
Ova vežba je naročito korisna za otklanjanje masnih naslaga na trbuhu. Osoba koja ima neko oboljenje kičme, hronični artritis, spondilozu ili pomereni diskos, ne treba da radi ovu vežbu.
Kao i sveća i plug nije preporučljiv za osobe koje imaju obolelo srce i znatno povišen ili snižen krvni pritisak.
Plug može postati vrlo dinamična vežba ako se više puta uzastopno noge prebacuju preko glave i vraćaju u početni položaj. Još je intenzivnije kad se ne zaustavi u vertikalnom položaju već previje napred kao u preklopu. Nastojati da ruke budu sve vreme na strani, čak malo zabačene nazad. Da bi ova vežba pružila punu korist, treba paziti na sledeće: u položaju a udahnuti, u b izdahnuti, vraćanjem u po-četni položaj udahnuti, za trenutak zastati da bi se prokontrolisalo držanje glave i ruku, izdišući, previti se napred u položaj c, tako da se bradom ide ka nogama, a ruke da ostanu što više zabačene. Ponoviti ,desetak puta, zavr-šiti u položaju b i polako, kao iz pluga, vratiti se u ležeči položaj.

Kontra poza Posle dužeg savijanja napred ili obrnutog položaja tela, treba izvesti neku od vežbi izvijanja nazad — kontra pozu, na pr. kao što je ova: pridići gornji deo tela, osloniti se na laktove, izviti glavu nastojeći da se temenom osloni na pod i tako ostati koliko je ugodno. U tom položaju se grudni koš te se diše dublje, jačaju vratni mišići i oživljava rad štitne žlezde.